POVIJEST DRUŠTVA

Dioničko društvo BILOKALNIK u djelatnostima kojima se kroz povijest bavilo ima iznimno dugu tradiciju.

Na sadašnjoj lokaciji postoji još od 1957. godine pod imenom Šumsko-industrijsko poduzeće, a pod imenom DIP BILOKALNIK, kada je u rad puštena pilana posluje od 1960. godine.

Početak poslovnog djelovanja temeljio se na preradi drveta ( piljenje i izrada stolarije), koja se 1964. godine proširila na početak djelatnosti proizvodnje ambalaže od valovitog kartona, 1975. godine na djelatnost eksploatacije šljunka i proizvodnju građevnog materijala, te 1979. godine na opekarsku proizvodnju, a time se BILOKALNIK kao grupa povezanih društava fokusirao na tri osnovne djelatnosti: ambalažna industrija, drvna industrija i industrija građevinskog materijala.

Kako bi se kvalitetnije obavljale osnovne djelatnosti , BILOKALNIK usporedo sa njima razvija i niz sporednih djelatnosti kao što su: trgovina na veliko i malo, uslužne djelatnosti graditeljstva, ugostiteljstva, transporta i niz drugih djelatnosti kako bi se udovoljilo složenim tržišnim odnosima i povećala konkurentnost osnovnih proizvodnih i prodajnih kapaciteta BILOKALNIKA kao složenog poduzeća.

Društveno poduzeće BILOKALNIK-Holding p.o. kao pravni slijednik poduzeća BILOKALNIK složeno poduzeće drvne, papirne i građevne industrije n. sol. o., 1992. godine izvršilo je pretvorbu društvenog poduzeća u dioničko društvo kao društvo kapitala s poznatim vlasnicima.

U smislu djelatnosti kroz vremenski slijed dioničko društvo prošlo je niz reorganizacijskih, organizacijskih i vlasničkih promjena posebice u posljednjih nekoliko poslovnih godina tako da je u tom smislu:

           2005. godine, dugogodišnji poslovni partner i suradnik Belišće d.d. iz Belišća postao vlasnikom 60,80 % temeljnog kapitala dioničkog društva i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini društva.

          2006. godine, izdvojena je i privatizirana djelatnost transporta i okončan postupak prodaje udjela u društvima BILOKALNIK-DRVO d.o.o. i BIILOKALNIK-IGMA d.o.o. Našicecementu, članici Nexe Grupe iz Našica, te izvršena privatizacija i prodaja trgovačke djelatnosti.

Nakon toga je izvršeno pripajanje matičnog društva BILOKALNIK d.d. i ovisnog društva BILOKALNIK-IPA d.o.o. u jedinstveni poslovni subjekt BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d.

           2008. godine, provedeno je pripajanje ovisnog društva Rivapack d.o.o. Viškovo, matičnom dioničkom društvu.

          2010. godine, Duropack A.G. iz Beča postaje vlasnik 67,94 % temeljnog kapitala i isto toliko glasova na glavnoj skupštini dioničkog društva.

BILOKALNIK - IPA d.d. stabilna je tvrtka koja zapošljava 168 zaposlenika, prepoznatljiva na domaćem i inozemnom tržištu ambalaže od valovitog kartona sa stalnom težnjom za razvijanje proizvodnog i prodajnog programa, stabilnosti na tržištu, povećanjem konkurentnosti sa intencijom osiguranja zaposlenosti svih kapaciteta te zadržavanja postojeće zaposlenosti u smislu osiguranja efikasnosti poslovanja i profitabilnosti na svim poslovnim segmentima, pridržavajući se istovremeno visokih standarda zaštite okoliša.

Bilokalnik - IPA je među prvima uvela sustav upravljanja kvalitetom proizvodnje po normi ISO 9001:2000, LLOYD' REGISTER QUALITY ASSURANCE još 2001 godine, kao potrebu stalne orijentacije na kupca i procesni pristup upravljanju, što uz stalna poboljšanja u konačnici daje značajan doprinos zadovoljstvu svih sudionika u poslovnom procesu. Od iste, ugledne ceritifikacijske kuće, 2007 godine uvodi i normu ISO 14001:2004, za sustav upravljanja okolišem koji se primjenjuje za proizvodnju valovitog kartona, te razvoj i proizvodnju kutija od valovitog kartona.

Bilokalnik - IPA je tvrtka koja proizvodi ekološku prihvatljivu ambalažu. U proizvodnji koristi reciklirani papir, te boje i lakove na bazi vode potpuno bezopasne za čovjeka i okoliš. Ekološka prihvatljivost je postala dodatna kvaliteta s kojom se proizvod svakodnevno susreće.

Uspjeh koji Bilokalnik - IPA svojom ambalažom postiže na tržištu rezultat je stjecanja i održavanja pažnje potrošača kroz identifikaciju s proizvodom koji je u nju zapakiran. Postižemo ju svakodnevnom komunikacijom s kupcima ambalaže. To naše kupce, većinom renomirane proizvođače robe široke potrošnje, čini sigurnijima u bolji plasman njihovih proizvoda.

KARAKTERISTIKE AMBALAŽE

IPA ambalaža je zastupljena u gotovo svim granama industrije. Zbog valova različitih dimenzija i slojeva ima vrlo dobru nosivost i elastičnost.Izvrsno amortizira udarce i prilikom manipulacija roba u transportu .Posebno kreirani elementi za unutrašnju zaštitu (ulošci) dodatno štite upakirane proizvode od loma,udaraca i trešnje prilikom transporta, rukovanja i uskladištenja.

Izdržljiva je i trajna u različitim klimatskim uvjetima.Prikladna za sve vrste paletizacije. Izrađuje se i isporučuje u najrazličitijim dizajnerskim i grafičkim rješenjima u više boja i s potrebnim promidžbenim porukama prema željama kupaca.

PODJELA AMBALAŽE

Složive kutije ( sve kutije tipa american i slično koje su prije upotrebe složene kao ploče. )
Provlačne ( zato što se jedan dio kutije provlači kroz drugi kod formiranja kutije. )
Teleskop kutije   
Štancane kutije   (kutije posebnih izvedbi)

ŠTANCANA AMBALAŽA

Posebno oblikovana komercijalna ambalaža i konstrukcijski i grafički.
Uz zadovoljenje osnovnih funkcija čini sam proizvod i estetski privlačnijim.
Vrlo često sjedinjava i transportnu i komercijalnu funkciju u jednu komercijalno - transportnu.
Podjela štancane ambalaže (štancanih kutija).

Transportne kutije posebnih izvedbi - rade se u štancanoj varijanti kako bi im se povećala kakvoća.
Tu spadaju klasične american kutije, american kutije bez gornje i donje klapne, american kutije s automatskim dnom itd.

Tray ( tacna, pladanj ) samosloživi, ljepljeni, neljepljeni. Koristi se za automatsko pakiranje na specijaliziranim strojevima.

Holandezi - transportno komercijalna ambalaža koja može biti samosloživa, ljepljena i neljepljena.

Kaširane kutije - arak ( offsetni tisak ) kaširan na dvoslojac: uglavnom komercijalna namjena.

Ta se grupa sve manje koristi jer se visokokvalitetan tisak postiže u flexo tehnici - dvoslojac raznih boja kaširan na dvoslojac s mogučnošću  pregovanja vala.

Kutije s ručkom koja može biti izvedena od kartona, špage ili plastike.
Razne štancane kutije posebnih izvedbi i namjena.